Kayan Haber Alanı
Başlangıç / ajans / mikro e-defter gönderme

mikro e-defter gönderme

mikro e-defter gönderme : ( siz bırakın e-defterlerinizi gününde biz gönderelim detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz +0531 699 24 26 numaralı telefondan ücretsiz danışabilirsiniz.)

mikro e-defter gönderme işlemlerini gerekli olan mevzuat güncellemelerini biz yaparak , yıllık danışmanlık yaptığımız firmalar da cuzzi rakamlar la bizler yapmaktayız .

mikro e-defter gönderme işlemini beratlar daha evvel başka entegretör firmada ise bile entegratör olarak mikro yazılım evi entegratörlüğüne geçildiği andan itibaren bizler yapmaktayız.

mikro e-defter gönderme Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü
tarafından ortak olarak yayımlanan 1 sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile elektronik defter (e-defter)
yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin
www.edefter.gov.tr sitesinde duyurulan format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde
hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun
garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen
hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

Mikro e-defter gönderme işlemleri :

mikro e-defter gönderme ile Defterlerin elektronik ortamda hazırlanması için xml formatında bir standart olan ve uluslararası kullanıma
sahip XBRL (eXtensible Business Reporting Language) Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili esas
alınmıştır.

Belirtilen standartlara uygun olarak hazırlanan elektronik defterlerin değişmezliğinin, kaynağının ve
bütünlüğünün sağlanmasında gerçek kişiler için güvenli elektronik imza veya tüzel kişiler için mali mühür
kullanılacaktır.

Ayrıca imza veya mühür değerinin Elektronik Defter Uygulaması üzerinden bildirimi suretiyle,
söz konusu defterin ilgili tüm taraflar nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesi sağlanacaktır.

Başlangıç aşamasında yevmiye defteri ve büyük defterin elektronik defter kapsamında tutulması
öngörülmüştür.

mikro e-defter gönderme ile ilgili tüm kullanım ve teknik klavuzlara, www.edefter.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Resmi e-Defter uygulaması sadece, http://www.edefter.gov.tr/web/guest/uyumlu-programlar linkindeki eDefter
uygulaması uyumlu yazılımların listesindeki yazılımlar ile çalışabilecektir.

e-Defter uygulaması uyumlu

yazılımların listesinde, Mikro Yazılımevi San. ve Tic. A.Ş. de bulunmaktadır.

Gelirler İdaresi başkanlığının “Elektronik Defter Genel Tebliği” ile yayınladığı e-Defter uygulaması, Mikro’nun
14 versiyonu tüm ürünleri ile entegre çalışmaktadır.

Mikro e-Defter ile uygulaması ile “Yevmiye Defteri”’ ve “Defter-i Kebir”’ belgeleri, GİB’in belirlediği
standartlarda hazırlayabilir ve oluşan dosyayı elektronik olarak GİB’e kolayca gönderebilirsiniz.

Böylece,
defterlerin kağıt ortamına basılması ve saklanması gibi zahmetli ve maliyetli işlemleri artık elektronik ortamda
kolayca ve maliyetsiz olarak yapılabilirsiniz.

mikro e-defter gönderme Kullanabilmek İçin Neler Yapılmalı?

BAŞLANGIÇ

Gelirler İdaresi Başkanlığı’na başvuru yapılması,

Mali Mühür veya Elektronik Sertifika temin edilmeli ve ardından yüklenmesi,

Kamu Sertifikasyon Merkezi web sayfasından “Zaman Damgası” programı yüklenmesi,

(Zaman damgası, berat dosyasının GİB den kaynaklanan sebepler yüzünden gönderemediği durumlarda
kullanılmaktadır.)

Java ürününe ait son versiyon yüklenmesi,

Güncel MİKRO ürünlerinden birine sahip olunması gerekmektedir. mikro e-defter gönderme yollamak için gerekli olan koşullardan biridir.

e-Defter kullanımına geçişte izlenecek gerekli adımlar için öncelikle;
Mali Mühür veya Elektronik Sertifika temin edilmeli, yüklenmeli.

e-defter.gov.tr adresinden elektronik defter kullanımı için başvuru süreci
tamamlanmalı.

Kamu Sertifikasyon Merkezi web sayfasından “Zaman Damgası” programı yüklenmeli.
http://www.kamusm.gov.tr/urunler/zaman_damgasi/ucretsiz_zaman_damgasi_iste
mci_yazilimi.jsp

Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden “Zaman Damgası” temin edilmeli.
Java ürününe ait son versiyonun yüklenmesi gerekmektedir. http://www.java.com/tr/download/ adresinden
yüklenebilir.

mikro e-defter gönderme SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR ?

1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği düzenlemesi gereğince yevmiye defteri ve büyük defter, XBRL GL
e-defter format ve standartlarına göre hazırlanacaktır.

Bu standartlar defterler kayıtlarının
içeriği ve standartlarını belirlemektedir.

Genel Tebliğ düzenlemelerine göre söz konusu standartlara uygun olarak oluşturulan dosyaların
e-defter olarak kabul edilebilmesi için mali mühür ile mühürlenmesi ya da güvenli elektronik imza ile
imzalanması ve e-Defter Uygulaması aracılığı ile beratının alınması gerekmektedir.

mikro e-defter gönderme sıralaması

 1. a. E-Defter dosyaları ilgili kılavuzlarda belirtilen standartlar ve formata uygun biçimde hazırlanır.
 2. b. Hazırlanan dosya “defter” şema yapısında öngörülen alana yerleştirilir.
  c. Oluşturulan “defter” dosyası mühürlenir ya da imzalanır. (Bu şekilde oluşturulan dosya, mükellefin
  beratının aldıktan sonra defter olarak saklamak zorunda olduğu dosyadır.
 3. Ancak bu dosyanın defter olarak
  geçerli sayılabilmesi için e-defter beratının alınması zorunludur.)
 4. d. Mühürlenen ya da imzalanan “defter” dosyasının belli bilgileri alınarak “berat” dosyası oluşturulur.
  e. Berat dosyası mühürlenir ya da imzalanır.
 5. f. Mühürlü ya da imzalı berat dosyası paketlenir.
 6. g. Hazırlanan paket www.edefter.gov.tr adresinde bulunan e-Defter Uygulamasına giriş yapılarak
  yüklenir.
 7. h. Berat dosyası Gelir İdaresi Başkanlığı mali mührü ile de mühürlenerek indirilecek biçimde defter
  sahibinin erişimine açılır. (Erişime açılan e-defter beratı ile imzalı veya mühürlü defter dosyası birlikte
  elektronik ortamda muhafaza edilecektir.) mikro e-defter gönderme

MİKRO ÜRÜNLERİNDE YAPILMASI GEREKEN ÖN TANIMLAR

 • Firma tanıtım kartında Firmanın unvan bilgisi eksiksiz giriş yapılmalı , firmanın vergi dairesi ve vergi
  numarasını tanımlanmalıdır.
 • Firma tanıtım kartındaki ikinci sekmeden mükellef gerçek kişiyse, T.C. Kimlik no tanımlanmalıdır.
 • Firma Temsilcileri butonundan e-defter sorumlu bilgileri doğru ve eksiksiz tanımlanmış olmalıdır.
 • Firma temsilcileri bölümünden ; sıfatı SM/SMM/YMM/Firma Yetkilisi olacak şekilde bir temsilci tanımı yapılmalı
  ve üst sekmelerinde yer alan bilgileri doldurulmalıdır (Nüfus bilgileri-İletişim-İkametgah-Sözleşme bilgileri).
 • Firma tanıtım kartı web iletişim bilgileri sekmesinde firmanızın web adresi ile şirket genel e-posta adresi
  tanımlanmalıdır.
 • Firma tanıtım kartı mikro e-defter gönderme parametreleri sekmesinde elektronik imza/mali mühür, zaman damgası kullanıcı
  kodu ve şifresi tanımlanmalıdır.
 • e-defter Mükellefiyet başlangıç tarihi tanımlanmış olmalıdır.
 • Kayıtlardan oluşturulacak e-Defter, işyerinin şubesine ait olacaksa,
 • e-Defter şube defteri ise defter şube bilgileri /Şubeli ise e-Defter şube defteri mi seçeneği işaretli olmalı, şube
  adı ve numarası yazılmalıdır.
 • Defter dövizli ise döviz tipi ve grubu seçilmelidir.

mikro e-defter gönderme

 • Varsa tasfiye tarihi bilgileri bu alanda doğru tanımlanmış olmalıdır.
 • İşe başlama bilgileri tanımlanmalıdır. mikro e-defter gönderme için e-Defter Nace kodu bu alanda eksiksiz giriş yapılmalıdır.
 • Firmanın adres bilgisi ve telefon bilgileri Şube Tanıtım Kartında eksiksiz tanımlanmış olmalıdır.
 • Şube tanımlama (501800) menüsünde enter ile şube no ve şube adı alanlarından geçtikten sonra Adres
  bilgileri -Telefon bilgileri sekmesinde bulunan alanlar doldurulmalıdır.
 • Defteri düzenleyen SM/SMMM/YMM/Muhasebe sorumlusu bilgisi Firma temsilcileri ekranında tanımlanarak bu
  ekranda seçilmiş olmalıdır. mikro e-defter gönderme
 • Özel hesap dönemi ise , Mikrokur programında Kuruluş /Veritabanı Kartı Menüsünde Mali yıl başlangıç ayı ve
  mali yıl mali takvimin seçenekleri doğru tanımlanmış olmalıdır.

Myedefter Mikro e-Defter programı neler yapar

 • Beyan amaçlı e-Defter (e-Yevmiye ve e-Kebir) ve Çalışma amaçlı e-Defter (e-Yevmiye ve e-Kebir) menüleri
  bulunmaktadır.
 • mikro e-defter gönderme Çalışma amaçlı e-Defter (e-Yevmiye ve e-Kebir)
 • mikro e-defter gönderme ile Çalışma amaçlı e-Defter(e-Yevmiye ve e-Kebir) (340002) menünün amacı Beyan amaçlı e-defterden önce var olan herhangi bir hata yada zorunlu olan alanlarda var ise eksiklerin kontrol ve tespitini sağlamaktır .
 • İlgili menü çalıştırıldıktan sonra herhangi bir sorun var ise hata dosyası oluşturulmaktadır . mikro e-defter gönderme Çalışma amaçlı oluşturma işlemi sırasında sorunlu kayıtlar listelenecektir.
 • Bakiye farkı bulunan fişler var ise ;Genel Muhasebe / Raporlar ve Grafikler / Fiş özet raporu (084500) ; durum
  kolonunda yer alan soru işaretli fişler var ise tespit ederek düzeltmelerin yapılması gerekir.

mikro e-defter gönderme Kontroller

 • Özellikle 0 bedelli muhasebe fiş satırlarını tespit için, muhasebe hareketleri yönetimi (081010) TL Tutarı 0
  olarak kayıtlar filtrelenebilmektedir.
 • *Oluşacak yevmiye fişinin açıklaması ve genel bilgileri ayrı fiş numarasında raporlanması gereğini sağlamak
  için, her evrakın ayrı muhasebe fişi oluşturması sağlanmalıdır.
 • Bu şartı sağlamak için; Mikrokur’da Entegrasyon şekil parametreleri (096113) menüsünde, Entegrasyonda fiş
  sorulsun ve Entegrasyonda kategori kullanımı olsun parametrelerinin işaretli olmaması tavsiye
  edilmektedir.
 • mikro e-defter gönderme için Entegrasyon şekil parametreleri (096113)menüsünde, Entegrasyonda fiş sorulsun seçilmişse her evrak için
  farklı bir fiş seçilmelidir.
 • Bu nedenle bu seçeneğin kullanım amacı ortadan kalktığı için hiç kullanılmayabilir.
 • “Entegrasyonda kategori kullanımı olsun” seçeneği kullanılacaksa, Kategori kullanımında maksimum fiş
  satırı 2 olarak kullanılmalıdır.

Kontrol Diğer Durumları

 • Evraklardan oluşacak muhasebe fişleri birleştirilemeyeceğinden bu seçenek hiç kullanılmayabilir.
 • mikro e-defter gönderme *Sıfır değerli muhasebe fiş satırları olmamalıdır.
 • Bu duruma yol açabilecek %100 iskontolu satış ve alış faturası satırlarında en az 1 kuruş değer olması
  sağlanmalıdır.
 • İşlemin kontrolü için Mikrokur programında Entegrasyon Şekil Parametreleri (096113) menüsüne yeni bir
  parametre eklenmiştir. mikro e-defter gönderme
 • Alternatif döviz dönüşüm farkları virman dekontu (043335) kullanılacaksa, muhasebeye entegrasyonu
  yapılmamalıdır.
 • *Kuruluş programında Entegrasyon şekil parametreleri (096113) Genel ticari entegrasyon parametreleri 2
  sekmesinde Muhasebe fiş detayları otomatik oluşturulsun parametresi onaylı olmalıdır.

Toplu muhasebe fişlerinin kuruşlarını yuvarlama işlemleri için ;

Aşağıda yer alan işlemlerden önce datanın sağlıklı bir yedeği alınmalıdır .

mikro e-defter gönderme * -Tüm programlar kapatıldıktan sonra ;

 1. Firma tanıtım kartı (501110) /Mali yıl entegrasyon hesap kodları/ Diğer muhasebe kodları sekmesinde yer
  alan Kar veya Gelir oluşturan yuvarlama muh kodu ve Zarar veya Gider oluşturan yuvarlama muhasebe kodu
  tanımlanmalıdır.
 2. Entegrasyon şekil parametreleri (096113) / Genel ticari entegrasyon parametreleri 2 sekmesinde yer alan
  “Muhasebe fişinde kuruşlar 2 haneye yuvarlansın ve bakiye farkı oluşursa yuvarlama hesabına kayıt edilsin”
  işaretleyerek saklanmalıdır
 3. Muhasebe fişlerinin kuruşlarını 2 haneye yuvarlama ve oluşan farkları yuvarlama hesaplarına aktarma
  (505045) menüsünü çalıştırılmalıdır . mikro e-defter gönderme
 4. Tutarı (Ana döviz) sıfır olan muhasebe fiş kayıtlarının silinmesi (505050) menüyü çalıştırınız. Rapor
  sonunda gelen onay penceresinde EVET seçimiyle işlemi tamamlanmalıdır. .
 5. Bu işlemlerden sonra e-Defter / Çalışma amaçlı e-Defter(e-Yevmiye ve e-Kebir) (340002) tekrar kontrol
  edilebilir.

Mikro programlarında e-Defter için belge düzeni, *Program içerisindeki evraklar hangi belge türü ile oluşuyor?

Evrak Adı Belge Türü Tahsilat makbuzu Makbuz

 • Tediye makbuzu Makbuz
 • Avans tahsilat makbuzu Makbuz
 • Avans ödeme makbuzu Makbuz
 • Satış faturası Fatura (Detaylar/Belge türü /Fatura)
 • Alış faturası Fatura (Detaylar/Belge türü/ Fatura)
 • Alış faturası Navlun (Detaylar/Belge türü/Navlun)
 • Müstahsil Makbuzu Other(Diğer evrak adı Müstahsil Makbuzu)
 • Alış/Satış faturası Other (Diğer) (Detaylar/Belge türü/Fatura ve Navlun
  Navlun seçimi hariç diğer seçimler)
 • Diğer Tüm evraklar Other (Diğer)
 • Tek satırlık çek giriş bordrosu (veya tahsilat makbuzunda çek) varsa ve Alt+D deki çek numarası girilmiş
  ise, bu e deftere “check” olarak gitmektedir.
 • Birden fazla satır varsa (çek numarası girilip girilmemesi değiştirmez),e-deftere “other” + “çek bordrosu”
  olarak gitmektedir.
 • Tahsilat makbuzundan, tek satırlık ödeme sözü girişi varsa, bu e deftere “other” + “ödeme sözü” olarak
  gitmektedir.
 • Tahsilat makbuzundan, bir satırdan fazla ödeme sözü girişi varsa (hepsi ödeme sözü ise), bu e deftere
  “other” + “ödeme sözü bordrosu” olarak gitmektedir.
 • Tahsilat makbuzundan, tek satırlık nakit girişi varsa, “receipt”(makbuz) olarak gitmektedir.
 • Tahsilat makbuzundan, bir satırdan fazla nakit girişi (hepsi nakit ise), bu e deftere “other” + “nakit
  işlemler” olarak gitmektedir.

Devam Dosyası

 • Tahsilat makbuzunda, birden fazla satır varsa, ve satırların cinsleri farklı ise, bu e deftere “other” +
  “makbuz” olarak gitmektedir.
 • Numaralandırma işlemi yapılmış olmalıdır. En son hazırlanan e-defter den önceki bir tarihe muhasebe fişi veya
  muhasebe fişine etki edecek evrakların girilmemesi gerekmektedir.
 • E-defter hazırlama işlemi yapılmadan önce, mali mühür bilgisayarın USB aygıtına takılmalıdır.
 • Numaralandırma işlemi yapılmış olmalıdır. En son hazırlanan e-defter den önceki bir tarihe muhasebe fişi veya
  muhasebe fişine etki edecek evraklar girilmemelidir.
 • mikro e-defter gönderme hakkında bilgi için sonucyazilim ile bağlantıya geçebilir,
  mikro e-defter gönderme hakkında genel bilgi ve başvuru süreci için ise www.edefter.gov.tr adresinden bilgi
  edinebilirsiniz.

Ticari evraklardan düzenlenen kayıt örnekleri

 • Satış faturası(061190) (Açık satış faturası) Muhasebe fişi Muhasebe fişinden e-defter verilerini tabloda göster seçeneği ile kontrol ekranı.
 • Satış faturası(061190) (Kapalı satış faturası) Muhasebe fişi, Muhasebe fişinden e-defter verilerini tabloda göster seçeneği ile kontrol ekranı.  Satış faturası(061190) (Navlun faturası) Faturada Detaylar sekmesinde Navlun seçeneği seçilerek işlenen navlun.
 • Muhasebe fişi Muhasebe fişinden e-defter verilerini tabloda göster seçeneği ile kontrol ekranı.
 • Çek giriş bordrosu(072310)
 • Tahsilat makbuzu(042110)
 • Senet giriş bordrosu(072110)
 • Gelen havale(042310)

**Muhasebe fişinde verileri tabloda göster :

 • Muhasebe fişi içerisinde, sol alt köşede yer alan e-defter verilerini tabloda göster seçeneği ile kayıtlı
  fişin e-defter xml’sine hangi detaylarla gideceği kontrol edilebilmektedir.
 • mikro e-defter gönderme
  Çalışma amaçlı e-defter menüsünden Verileri toplu tabloda görüntüleme
  Muhasebe fişlerinden e-defter verileri tabloda tek tek kontrol edilebileceği gibi e-defter programında
 • Çalışma amaçlı e-defter menüsünden de toplu olarak seçilen dönemin verileri e-defter formatında raporlanabilmekte,
  filtrelemeler yapılarak kontroller sağlanabilmektedir.
 • Verileri tabloda göster seçeneği işaretlenerek devam edilmesi durumunda aşağıdaki gibi raporlama sağlanabilir.
 • Verileri tabloda göster seçeneği işaretlenmeden Çalışma amaçlı e-defter menüsü çalıştırıldığında , dosyalama periyodu ekranından tablo formatlarında raporlamalar alınabilmektedir.
 • “Satıra ait yevmiye dosya başlık verilerini tabloda göster” seçeneği yevmiye genel bilgilerini listelemektedir.
 • “Satıra ait kebir dosya başlık verilerini tabloda göster” seçeneği kebir genel bilgilerini listelemektedir.
 • “Satıra ait hareket verilerini tabloda göster” seçeneği ise dosyalama periyodunda sadece seçili satıra ait muhasebe hareketlerini raporlama ve kontrol amaçlı kullanılabilmektedir.

Beyan amaçlı e-Defter (e-Yevmiye ve e-Kebir)

Maliye bakanlığına, resmi e-Defter göndermek amaçlı bu menüyü kullanabilirsiniz.

Menüye girdiğinizde karşınıza aşağıdaki uyarı ekranı çıkacaktır.

Oluşturacağız e-Defterin dönemi, dosyalama periyodu ve gönderimi yapacak SM /SMMM bilgileri ile zaman
damgası kullanımı bu parametre ekranında programa tanıtılacaktır.

Dosyalama periyodları belirlenir.Dosyalama periyodu dönem yevmiye kaydının yoğunluğuna göre günlük –
aylık veya verilecek dosya boyutuna göre belirlenebilecektir.

mikro e-defter gönderme ile Vereceğim dosya boyutuna göre seçeneğinde boyutun manuel belirlenebileceği bir ekran karşınıza gelecektir.
Dosyalama periyodları ekranında son yevmiye numarasına manuel müdahale edilerek de oluşacak xml veya
dosya boyutuna göre dönem parçalama da sağlanabilir.

Daha önce mikro e-defter gönderme kaydı oluşturulduysa aşağıdaki bilgilendirme ekranı karşınıza gelecektir.
Beyan amaçlı e-defterin oluşturulması 90 günlük yasal sürenin son 3 gününe kalmış ise tatiller baz alınarak
zaman damgalı olarak defterin gönderilmesine yönelik tavsiye mesajı karşınıza gelecektir.

Son 2 gün veya 1 gün kaldığında aynı kontrol geçerlidir.

mikro e-defter gönderme

 • Geriye dönük muhasebe fişi oluşturan evrak girişi veya doğrudan muhasebe fiş girişi yapılıyorsa e-Defter
  oluşturulmadan, yevmiye madde numaralama işlemi çalıştırılmalıdır.
 • Çalıştırılmadıysa aşağıdaki uyarı ekranı gelecektir, mutlaka ‘evet çalıştır’ seçeneği seçilerek çalıştırılmalıdır.
 • Aynı bilgisayarda, birden fazla mali mühür aracı takılı ise, bu ekran gelir.
 • Hangi mali mühür ile e-Defter oluşturulacağı sorulur.
 • Tek mali mühür takılı ise, bu ekran gelmez.
 • Mali mühür aracı içerisinde, birden fazla sertifika bilgisi varsa, sertifika seçim ekranı gelir. Mali mühür aracında bir adet sertifika varsa bu ekran gelmeyecektir.
 • mikro e-defter gönderme Defter oluşturma aşamalarında karşınıza gelecek bazı bilgi ekranları aşağıda listelenmiştir.
 • Mali mühürle ile imzalanan berat ve defterler veritabanı dizininde E_DEVLET\E_DEFTER\VERGİ KİMLİK NO\İLGİLİ YIL\İLGİLİ AY formatına göre oluşturulmuş olacaktır.

İşlem Sonucu

 • İşlemlerin sonucu olarak yevmiye ve büyük defter için, ikişer dosyadan toplam dört XML dosya ile birerden iki
  adet zip dosya oluşturulacaktır.
 • Dosyalardan ilki hareketlerin olduğu dosyadır. İkinci dosya ise, hareket dosyasındaki imzadan türeyen onay
  dosyasıdır. mikro e-defter gönderme Bu dosyanın diğer ismi berat’dır.
 • Üçüncü dosya ise berat’ın sıkıştırılmış hali olan zip dosyadır.
 • Bu dosyalar kullanıcı tarafından ticari defterler için öngörülen muhafaza süresi içinde saklanmalıdır.
 • Berat dosyalarının sıkıştırılmış hali (zip) maliye bakanlığının web sitesine ayrıca gönderilmelidir.

Maliye bakanlığı sıkıştırılmış berat dosyalarını mühürleyip mükellefe geri gönderecektir.

mikro e-defter gönderme XML dosyaların adları içinde, yevmiye defteri için, ‘Y’ harfi, defter-i kebir (büyük defter) için ‘K’ harfi, yevmiye defteri beratı için, ‘YB’ harfleri, defter-i kebir beratı için, ‘KB’ harfleri yer alacaktır. Sıkıştırılmış (zip) berat
dosyalarının adları içinde, yevmiye defteri beratı için, ‘YB’ harfleri, defter-i kebir beratı için, ‘KB’ harfleri yer
alacaktır.

*** Muhasebe fişindeki borç alacak sıralama şekline bakılmaksızın e-deftere yevmiyeler borç alacak sıralı
olarak yazılacaktır.

Beyan amaçlı e-defter oluşturulduktan sonra mali dönem süresi içinde geriye dönük beyan edilen defteri tekrar
oluşturulması durumunda , mikro e-defter gönderme program tarafından ilgili kontroller ve uyarı mesajları verilerek , defter oluşturulması sağlanmakta ve eski defter için e-defter_iptal klasörü otomatik dizinde açılarak önceki defterler de
saklanmaktadır.

mikro e-defter gönderme YÖNETİM PANELİ

e-Defter Uyumlu Yazılım Firması Mikro Yazılım olarak, e-defter kullanıcılarımızın, e-defter xml ve beratlarında
yer alan genel firma bilgileri ve e-defter hareketleri servislerimizde kayıt altında tek platformda oluşturulduğu
ve sonraki süreçlerde kontrolünün sağlanacağı bir paneldir.

Not :Bu bilgiler ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı ile talep edilmesi halinde ayrıca paylaşılacaktır.
Servise ulaşacak olan Mükellefin Defter Verilerinin okunacağı Mikro Programındaki tanımlama alanları
aşağıdaki gibidir ;

Koşullar

 • *Genel Firma Bilgileri / Bilgilerin kontrolü ve tanımlama alanı Mikrokur programında Firma Tanıtım Kartı
  menüsüdür.
 • Firma Tanıtım kartında yer alan Vergi kimlik numarasına göre bilgiler okunmakta ve bundan sonra
  eşleştirilmektedir.
 • *Firma Temsilcileri butonundan e-defter sorumlu bilgileri doğru ve eksiksiz tanımlanmış olmalıdır.
  E-defter yetkilisinin ad-soyad,iletişim, sözleşme vb. bilgileri bu alanda tanımlanmış olmalıdır. mikro e-defter gönderme
 • *Firmanın adres bilgisi ve telefon bilgileri Şube Tanıtım Kartında eksiksiz tanımlanmış olmalıdır. mikro e-defter gönderme
  *Firma Tanıtım Kartında e-Defter /e-Fatura parametreleri bölümünde yer alan ve kontrol edilecek olan bilgi
  alanları aşağıdaki gibidir ;

e-defter Mükellefiyet başlangıç tarihi

 • e-defter şube bilgileri /Şubeli ise e-Defter şube defteri mi seçeneği işaretli olmalı ve şube adı yazılmalıdır. mikro e-defter gönderme
  Defter dövizli ise döviz tipi ve grubu seçilmelidir. mikro e-defter gönderme
 • Varsa tasfiye tarihi bilgileri bu alanda doğru tanımlanmış olmalıdır. mikro e-defter gönderme
  İşe başlama bilgileri tanımlanmalıdır. mikro e-defter gönderme
 • e-Defter Nace kodu bu alanda eksiksiz giriş yapılmalıdır. mikro e-defter gönderme
 • Defteri düzenleyen SM/SMMM/YMM/Muhasebe sorumlusu bilgisi Firma temsilcileri ekranında tanımlanarak bu
  ekranda mutlaka seçilmelidir. mikro e-defter gönderme
 • *Özel hesap dönemi Mikrokur programında Kuruluş /Veritabanı Kartı Menüsünde yer alır ve bu alandaki firma
  mali yıl bilgisi /varsa özel hesap dönemi ve bu veriye göre defter mali dönemleri hazırlanır ve servise ulaşarak
  sonraki dönem kontrolleri sağlanır. Mali yıl başlangıç ayı ve mali yıl mali takvimin seçenekleri doğru
  tanımlanmış olmalıdır. mikro e-defter gönderme
 • Beyan amaçlı defteri oluşturma aşamasında karşılaşılabilecek uyarı mesajları ve nedenleri aşağıdaki gibidir ;
  Güncel arşiv kurulumu ve e-defter yönetim paneli’nin devreye alınmasıyla birlikte yasal beyan amaçlı e-defter
  ve beratları oluştururken aşağıdaki bilgilendirme mesajları ve veri kontrol mesajları verilecektir.
 • *Firma tanıtım kartında yukarıda belirtilen zorunlu alanlardan birinde eksiklik veya hata olduğunda aşağıdaki
  mesaj verilir.
 • mikro e-defter gönderme Bilgilerde eksiklik olmadığında servise ulaşacak bilgiler için beyan amaçlı e-defteri oluştururken kullanıcının onayı alındıktan sonra servisimize bilgiler aktarılmaya başlanmış olacaktır. mikro e-defter gönderme şemasına devam edilebilecektir.

ZAMAN DAMGASI

 • Zaman damgası pek çok firma tarafından sağlanmakla beraber, Mikro Yazılımevi olarak , sadece kamu
  sertifikasyon merkezinin zaman damgasını e-Defter için programda kullanıyoruz.
 • www.edefter.gov.tr deki forumda da farklı zaman damgalarının kullanılması konusunda açılan ve yetkililer
  tarafından sadece Kamu Sertifikasyon merkezinden temin edilen zaman damgasının kullanılabileceği
  belirtilmektedir.
 • Zaman damgası dökümanın damgalandığı zamanı kesin bir şekilde kanıtlamak için kullanılmaktadır.
  E-Defter için kullanımı ;

BERAT YÜKLEME SÜRECİYLE İLGİLİ YAPILAN DETAYLI AÇIKLAMA ve mikro e-defter gönderme

Bilindiği üzere elektronik defter uygulamasına başvuru yapan mükellefler uygulamaya başlama tarihi itibariyle
Yevmiye Defteri ve Büyük Defteri elektronik olarak tutmak zorundadırlar.

 1. “a) Gerçek kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar kendilerine
  ait güvenli elektronik imza veya mali mühür ile imzalar. mikro e-defter gönderme
 2. b) Tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (Hesap
  döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar)
  kendilerine ait mali mühür ile onaylar.” Hükmü bulunmaktadır.

Aylık olarak oluşturulan elektronik defterlere ait beratlar, ilgili ayı takip eden 3. Ayın son gününe kadar Gelir
İdaresi Başkanlığı e-Defter Uygulamasına yüklenmelidir. mikro e-defter gönderme

Örneğin, e-Defter uygulama başlama tarihi 01/01/2015 olan mükelleflerin, Ocak 2015 ayı beratlarını 30 Nisan
2015 tarihine kadar e-Defter uygulamasına beratlarını yüklemesi gerekmektedir. Dikkat edilmesi gereken
husus berat yükleme süresi olarak söz konusu tebliğde belirtilen sürenin son gününe kadar bekleme
zorunluluğunun olmadığıdır.

Yani oluşturulan elektronik defter ve beratlar üzerinde gerekli kontrolleri tamamlayan mükellefler ilgili ayı takip
eden 3. Ayın son gününü beklemeden e-Defter uygulamasına beratlarının yüklemesini yapabilirler.

Elektronik

örneğin, VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/75 de 3. Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin
Uzatılması: bölümünde belirtilen, 30 Nisan 2015 günü sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem
Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi (Elektronik Defterlerin
oluşturulup imzalanması ya da mühürlenmesi işlemleri hariç) 29 Mayıs 2015 Cuma günü sonuna kadar
uzatılmıştır. Durumuna uygun olarak zaman damgası kullanılması faydalı olacaktır.

Zaman damgası hizmeti pek çok firma ve kurum tarafından sunulabilmektedir.

 • E-Defter programımızda sadece Kamu sertifikasyon merkezi kurumu tarafından sağlanmış olan zaman
  damgası kullanılabilmektedir. mikro e-defter gönderme
 • www.kamusm.gov.tr adresinden alınan zaman damgası e-Defter oluşturulurken kullanılabilmektedir.
 • https://zdportal.kamusm.gov.tr/bp/zd.go linkinden zaman damgası başvurusunda bulunulabilmektedir.
 • http://www.kamusm.gov.tr/urunler/zaman_damgasi/ ve
 • http://www.kamusm.gov.tr/urunler/zaman_damgasi/ne_icin_kullanilmasi_gerekir.jsp linkinden kullanım
  amacı konusunda detaylı bilgi edinilebilmektedir.
 • http://www.kamusm.gov.tr/urunler/zaman_damgasi/ucretsiz_zaman_damgasi_istemci_yazilimi.jsp
  linkinden e-Defter haricinde kullanım alanları için istemci yazılımı indirilebilir. mikro e-defter gönderme

T.C. Başbakanlık Ulusal Kriptoloji ve Araştırma Enstitüsü(UEKAE)
Kamu Sertifikasyon Makamı
Zaman Damgası Sunucusu
TÜBİTAK UEKAE Kamusm Zaman Damgası Servisi!

NOT : Detaylı bilgi için 0212 535 32 30 numarasından 1’i tuşlayarak veya 0531 699 24 64 direk numarasından
e-asistan destek hattımıza ulaşabilirsiniz.

mikro e-defter uygulaması mikro destek danışmanlık-Mikro muhasebe programı

Hakkında: Mikroasist

İlginizi Çekebilir

mikro e-ticaret-Mikro E-Ticaret programı uygulaması - Mikro Depo Stok Takibi

Mikro Depo Stok Takibi

Mikro Depo Stok Takibi Nedir Nasıl Yapılır ? Stok Depo Girişleri Mal Kabulü ve Onayı …